Tervező: Bukovszky Péter, Lukács Zsombor, Terbe Erzsébet, Tóth Kriszta, Zih Kata

Terv: Pályázati terv

 

A beépítési terv készítése során fontos tervezési szempontnak tartottuk az épület környezettudatos elvek alapján történő megvalósíthatóságát és üzemeltetése során a jelenkori környezettudatos technológiák alkalmazását. További fontos szempontnak tekintjük, hogy a tervezett épület és a belső kert a szomszédos ingatlanok tulajdonosainak is a közvetlen környezetüket illetően pozitívumként jelenjen meg.
Maximálisan figyelembe vettük a meglévő szomszédos beépítéseket, melyek a Királyhágó tér felöl zártsorú, a Németvölgyi út felől viszont csak részben zártsorú beépítést tesznek lehetővé.
Az építési telken a tervezett épületet úgy helyeztük el, hogy a meglévő szomszédos épületek tűzfalait takarjuk le, újonnan takaratlan tűzfal ne keletkezzen, valamint a Németvölgyi úton lévő jobb oldali szomszédos épülettől a megfelelő méretű oldalkert biztosított legyen. A fenti elvek figyelembevételével a telekre tervezett épületet két darab „L” alakú tömb egymáshoz, keskenyebb nyaktaggal történő kapcsolódásával alakítottuk ki.
A keletkező belső udvar a Németvölgyi út és a Királyhágó tér által meghatározott sarkon lévő meglévő, szigetszerű tömb belsejében lévő udvart tovább bővíti, természetesen megtartva a telekhatárokat.

Királyhágó tér irodaház